ทัวร์ลาว 6 พระราชวังหลวงพระบาง หลวงพระบาง

ลาวนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมและความเป็นมาที่น่าสนใจหากมีโอกาสได้เดินทางมาทัวร์ลาวแล้ว ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวพลาดกับการเดินทางไปเที่ยวชมพระราชวังหลวงพระบาง ที่นครหลวงพระบางนั้นเอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางริมแม่น้ำโขง

พระราชวังหลวงพระบางแห่งนี้เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่แต่ใช้สถานที่เดิม ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส พระราชวังหลวงพระบางเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสแต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างฝรั่งเศสกับลาว ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ โดยต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบางแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยห้องหลักๆอยู่หลายห้องฝั่งขวาของอาคาร เช่น ห้องฟังธรรมภายในมีธรรมมาสน์ ห้องปูพรมและยังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิติศรีสว่างวงศ์ในเวลาฟังธรรม ห้องรับแขกของพระมเหสี ภายในห้องจัดแสดงของขวัญจากประเทศต่างๆ ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตภายในห้องนั้นมีความงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวลาว ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพงานประเพณี และยังมีรูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้ามหาชีวิตอุ่นคำ เจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อมาจากประเทศฝรั่งเศส ห้องท้องพระโรง ในห้องนี้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีราชาภิเษกซึ่งเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาเตรียมห้องนี้ไว้ทำพิธีราชาภิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงปกครองเสียก่อน ภายในห้องประดับด้วยกระจกโมเสดสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากห้องสำคัญเหล่านี้แล้วบริเวณด้านหลังของท้องพระโรงยังเป็นที่ตั้งของตำหนักของเจ้ามหาชีวิตซึ่งเป็นอีกจุดที่เด่นของพระราชวังคือ หอพระบางภายในหอนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ลักษณะของพระบางเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนปางประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ หรือปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายนน้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ และในหอพระนี้ยังมีพระพุทธนาคปรก สลักศิลาอีกสี่องค์และยังมีกลองโบราณอยู่ด้วย พระราชวังแห่งนี้หันหน้าเข้าหาพระธาตุพูสีและถนนหน้าพระราชวังในยามกลางคืนจะมีสินค้ามาวางจำหน่ายอยู่มากมาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวและสนใจที่อยากจะมาเที่ยวชมที่พระราชวังหลวงพระบางแห่งนี้จะต้องเสียค่าเข้าชมประมาณ 30,000 กีบหรือประมาณ 120 บาทไทย ที่พระราชวังหลวงพระบางแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวได้เข้าชมกันตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.30-16.30 น. *ภายในพระราชวังแห่งนี้ห้ามถ่ายรูปทุกชนิด